Dit is een koe, geen koekoek.

Een koele koeklok is geen kloeke koekoeksklok.

 

De klikklakkende klok van een koele koe is geen kloeke koekoeksklok.

alien
astronaut
alien
astronaut
alien
astronaut
alien

Minions ipsum belloo! Uuuhhh me want bananaaa! Hana dul sae jiji ti aamoo! Jiji potatoooo jeje. Ti aamoo! potatoooo hahaha chasy aaaaaah para tú tatata bala tu underweaaar poulet tikka masala jiji. Bananaaaa bappleees potatoooo jeje aaaaaah ti aamoo! Wiiiii. Butt me want bananaaa! Gelatooo aaaaaah underweaaar para tú para tú. Gelatooo daa jeje tatata bala tu me want bananaaa! Hahaha tulaliloo. Bappleees baboiii butt bappleees jiji daa uuuhhh.